Zarządzanie sytuacją kryzysową w biznesie

Zarządzanie sytuacją kryzysową w biznesie

Nieplanowane wydarzenia mogą mieć druzgocący wpływ na małe firmy. Kryzysy, takie jak epidemia, pożar, choroba personelu lub awaria systemu informatycznego, mogą utrudniać, a nawet uniemożliwiać wykonywanie codziennych czynności. W najgorszym przypadku może to oznaczać utratę ważnych klientów – a nawet całkowity brak działalności. Jednak przy dobrym planowaniu możesz podjąć kroki w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu katastrofy na własny biznes. Przyczynia się do tego zarządzanie kryzysowe.

Dlaczego musisz planować możliwe kryzysy?

Niezbędne jest dokładne zaplanowanie ochrony przed skutkami potencjalnych kryzysów. To planowanie jest bardzo ważne dla małych firm, ponieważ często brakuje im środków, aby łatwo poradzić sobie w sytuacji kryzysowej. W ramach procesu planowania zidentyfikuj potencjalne kryzysy, które mogą cię dotknąć, a także określ, w jaki sposób zamierzasz zminimalizować ryzyko wystąpienia tych katastrof. Zaplanuj, jak zareagujesz w przypadku wystąpienia katastrofy w planie ciągłości działania. Na przykład, jeśli polegasz na informacjach, powinieneś zainstalować system zapasowy, aby mieć kopię kluczowych danych na wypadek awarii systemu. Kiedy działalność firmy opiera się na pracy kluczowych pracowników, musisz mieć pewność, że jesteś w stanie znaleźć dla nich zastępstwo.

Jak stworzyć plan?

Przemyślany plan ciągłości działania ułatwi radzenie sobie w kryzysie i pozwoli zminimalizować zakłócenia dla firmy i jej klientów. Potencjalnym partnerom biznesowym, ubezpieczycielom i inwestorom udowodni również, że twoja firma jest wystarczająco silna, aby poradzić sobie z wyzwaniami – co może dać ci przewagę nad konkurencją. Analiza powinna pomóc w określeniu, które funkcje biznesowe są niezbędne w codziennych operacjach biznesowych. Prawdopodobnie dojdziesz do wniosku, że niektóre role w firmie – choć konieczne w normalnych okolicznościach – nie są absolutnie krytyczne w przypadku wystąpienia kryzysu. Wykonana analiza może pomóc ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia określonego kryzysu jako wysokie, średnie lub niskie. Pomoże to w podjęciu decyzji o podejściu firmy do każdego ryzyka. Możesz zdecydować, że nie zrobisz nic w związku z kryzysem o niskim prawdopodobieństwie – pamiętaj jednak, że w przypadku jego wystąpienia może to być bardzo szkodliwe. Aby określić możliwy wpływ kryzysu na twoją firmę, pomocne może być przeanalizowanie najgorszych możliwych scenariuszy i tego, w jaki sposób mogą one okazać się wyniszczające dla firmy. Przygotowanie się na najgorsze to jedyny znany nam sposób na uniknięcie zaskoczeniu w chwili wystąpienia kryzysu.